Nieuwsinfo

 Gezien de Covid-19 (Corona) maatregelen is ons kantoor enkel toegankelijk op afspraak.

 

 

Vastgoed Lombok bv

Tel: 053 / 66 77 54
Gsm: 0478 / 099 401
E-mail: info@vastgoed-lombok.be

 

Adres

Warandestraat 64 bus 1
1770 Liedekerke

 

 

Plaatsbezoeken kunnen doorgaan met max. 3 personen mits inachtneming van de maatregelen opgelegd

door de nationale veiligheidsraad omtrent Covid-19/Corona en het sectorprotocol.

Gelieve zich te houden aan volgende richtlijnen :

▶ Alle bezoeken gebeuren op afspraak
▶ Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen
▶ Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden
▶ Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand
mogen benaderen
▶ De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals
overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven
▶ Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De
vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan
plaatsvinden binnen veilige omstandigheden
▶ Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de
vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker
voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van
het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek
afgebroken
▶ Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
▶ De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle
worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een
terras, …, dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De
vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek
▶ De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open
staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt
na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden
(kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…). De vastgoedprofessional voorziet
hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol
▶ Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens
het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe
geopend
▶ Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn
van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In
geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de
meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken
op correctheid
▶ Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze
worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er
formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit
bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar
mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken,
zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd
laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te

 

U kan ons contacteren voor een afspraak via e-mail : info@vastgoed-lombok.be of telefonische op nummer 053/66.77.54

 

 

Inge Beeckman (BIV 207.198)

Ondernemingsnummer : BE0474.291.891

 

Vastgoed Lombok is onderworpen aan de deontologische code van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. Erkend vastgoedmakelaar met BIV: 207.198 Inge Beeckman en land van toekenning is België.
Adres BIV: Luxemburgstraat 16b te 1000 Brussel
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AXA Belgium, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel